PRESIDENT: 

 

Francisco Javier Zufia Berlanga

 

VICEPRESIDENT: 

 

Joan Soler Cordoba

 

SECRETARI: 

 

Josep Maria Olivella Torrents

 

TRESORER: 

 

Xavier Borrull Cambil

 

VOCAL: 

 

Eloi Julià València

 

VOCAL:

 

Josep Maria Parés Cera


Àrea Esportiva.

 

Josep Maria Parés Cera

Jose Luís León Crespo

 

 

Àrea Econòmica.

 

Xavier Borrull Cambil

Josep Maria Olivella Torrents

 

 

Àrea Administrativa.

 

Xavier Borrull Cambil

Eloi Julià València